srijeda, 18. siječnja 2012.

Promicati kulturu i kvalitetu predbračnih, bračnih i obiteljskih odnosa

Na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u organizaciji Caritasa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održan je 17. listopada 2007. okrugli stol na temu: «Brak i bračna zajednica iz perspektive vjerskih zajednica i civilnog zakonodavstva; tradicija, multikulturalni pristup, mješoviti brakovi».

Okrugli stol je organiziran u okviru projekta Obiteljska savjetovališta u BiH uz svesrdnu pomoć njemačke katoličke dobrotvorne organizacije «Renovabis». Moderator okruglog stola je bio dr. Pavo Jurišić.
Uvodno izlaganje održao je mons. Bosiljko Rajić, direktor Caritasa BK BiH. Govoreći o razlozima održavanja okruglog stola na spomenutu temu naglasio je da je svrha i cilj projekta izgradnja i razvoj obiteljskih savjetovališta koja će promicati kulturu i kvalitetu predbračnih, bračnih i obiteljskih odnosa kao najvažnije komponente društva te će tako pomoći mnogim pojedincima i obiteljima u očuvanju ljudske, moralne i duhovne vrijednosti u društvu i okolnostima u kojima danas živimo. Obiteljska savjetovališta će pružiti pomoć ne samo katolicima nego i pripadnicima drugih vjerskih grupa. Tema okruglog stola sastavni je dio programa izobrazbe s naglaskom multikulturalnosti. Povijesno gledajući u BiH kroz stotine godina živjele su različite religijske zajednice. Stoga je važno pogledati na brak kod različitih vjerskih zajednica i na mješovite brakove, kazao je mons. Rajić.
Prof. dr. Džejna Habul, docent na fakultetu političkih znanosti u Sarajevu, održala je predavanje na temu: Bračna zajednica prema entitetskim zakonima – pravni i socijalni aspekt osvrćući se posebno na prava i obveze supružnika i probleme s kojima se susreće zakonodavac. Prof. Habul je također iznijela statistike o zabrinjavajućem porastu razvedenih u Europskoj uniji. Situacija u BiH nije nimalo bolja.
Dr. sc. Tomo Vukšić, profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu, u svom izlaganju: Bračna zajednica - priprava, sklapanje, tradicija s katoličkog aspekta, govorio je o kršćanskoj ženidbi i njezinim bitnim svojstvima i svrsi. U svom izlaganju jasno je naglasio crkvene stavove. «Ženidbeni savez je sakrament koji mogu sklopiti samo ženska i muška osoba». Dr. Vukšić se osvrnuo na ženidbene zapreke kao i na oproste od zapreka sa stajališta Crkve.
O bračnoj zajednici iz islamskog aspekta govorio je Enes Ljevaković, docent na Fakultetu islamskih znanosti u Sarajevu, a iz pravoslavnog aspekta Dragomir Sando, prodekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu.  O bračnoj zajednici, pripravi za brak, sklapanju i tradiciji s židovskog aspekta govorio je Elias Tauber, publicist i istraživač u Židovskoj zajednici u BiH. O iskustvima iz obiteljskih  savjetovališta iz Hrvatske govorila je Suzana Matošević, voditeljica bračnoga i obiteljskoga savjetovališta u Slavonskome Brodu. Nakon izlaganja održana je kraća rasprava, a gosti su bili u mogućnosti postavljati pitanja predavačima.

Nema komentara:

Objavi komentar