utorak, 31. siječnja 2012.

Deset godina Časopisa za teološka i međureligijska pitanja

U zgradi Vrhbosanske katoličke bogoslovije, 29. veljače 2008., održan je okrugli stol povodom navršavanja deset godina izlaženja časopisa «Vrhbosnensia». Na okruglom stolu sudjelovali su: pomoćni biskup vrhbosanski dr. Pero Sudar, dr. Anto Ćosić, dekan Vrhbosanske katoličke teologije, dr. Niko Ikić, rektor Teologije kao i bivši i sadašnji urednici raznih časopisa iz BiH i Republike Hrvatske.  Voditelj okruglog stola je bio dr. Marko Josipović, glavni urednik časopisa «Vrhbosnensia» i rektor katedrale.

U svom uvodnom pozdravu dr. Josipović je rekao kako je okrugli stol dobra prigoda da se napravi ozbiljniji osvrt na proteklo razdoblje izlaženja časopisa vodeći računa o potrebama, prilikama i okolnostima u kakvim živi Crkva u BiH.
"Odlučeno je u tu svrhu održavanje okrugloga stola o časopisu pod spomenutim vidicima, na kojemu bi sudjelovale osobe koje se bave ili su se bavile uredničkom djelatnošću. Od njih se očekuje da iznesu svoje iskreno mišljenje o dosada izdanim brojevima «Vrhbosnensije», te da iznesu svoje sugestije i prijedloge glede profila, koncepcije i sadržaja časopisa za njegovo daljnje izlaženje", kazao je dr. Josipović
U radnom dijelu okruglog stola dr. Josipović je i iznio podatke da je u dosadašnjih 20 svezaka izdano skoro 4.000 stranica radova više od stotinu autora raznih profila.
Svoje aktivno učešće u okruglom stolu dali su Nedjeljko Ante Ančić, glavni i odgovorni urednik periodičnog časopisa Crkva u svijetu, Drago Šimundža bivši urednik Crkve u svijetu, protojerej Slavko Zorica i prof. dr. Adnan Silajdžić, redoviti profesor na Fakultetu islamskih znanosti u Sarajevu, i glavni i odgovorni urednik časopisa "Znakovi vremena".
Vrhbosanska teologija koja je najstarija visokoškolska ustanova u BiH u suvremenom smislu riječi, pokrenula je 1997. god. časopis za teološka i mređureligijska pitanja «Vrhbosnensia». Bilo je to vrijeme kad je rat bio tek zaustavljen, ali rane još nezacijeljene i veze i suradnja među ljudima, narodima i religijskim zajednicama u BiH znatno oslabljene, u nekim područjima posve prekinute. S obzirom na poslanje Crkve i teološkoga učilišta, kakvo je Vrhbosanska katolička teologija, te na tadašnje prilike i potrebe, pokazalo se opravdanim pokretanje ovakvoga časopisa na ovim prostorima. Odmah po pokretanju u njemu su svoje mjesto prvo našli radovi s toga područja. Dodatno su na Teologiji pokrenuti godišnji međureligijski i ekumenski kolokviji kao i kolokviji druge naravi - sve u svrhu promidžbe dijaloga, uzajamnoga razumijevanja i suradnje, radi upoznavanja stajališta osoba i zajednica drugih vjeronazora, kao i radi produbljivanja vjere i kulture katolika. Izlaganja na tim kolokvijima objavljivana su u Časopisu. Uz to, objavljeni su i brojni drugi tekstovi koji odražavaju vrijeme, mjesto i okolnosti življenja Katoličke Crkve u BiH i u okruženju te doprinose proširenju vjerničkih i teoloških spoznaja u raznim vidicima, ne samo katoličkih nego i drugih vjeronazora.

Danas je «Vrhbosniensia» stručan i znanstven most između religija i kultura u kojemu pripadnici raznih religija  mogu predstaviti svoje svjetonazore i identitete ne šteteći drugima. Bolje upoznati drugoga ne znači odreknuti se svojih vlastitih vjerovanja i razmišljanja, već naprotiv, znači sudjelovati u izgradnji mira i povjerenja.
Organizator okruglog stola je bila Vrhbosanska katolička teologija.

Nema komentara:

Objavi komentar