petak, 27. siječnja 2012.

Mala ali vrijedna zajednica

Ako nam netko u razgovoru spomene filijalnu crkvu ili zajednicu vjernika koja se okuplja podalje od župne crkve odmah pomislimo na male skupine ljudi, male kapelice ili podrume u kojima se obavljaju obredi. Takav je i slučaj sa zajednicom vjernika u Hrasnici koja pripada župi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Stupu. Misa se slavi u prostoriji Doma kulture u Hrasnici kojoj nazoči u prosjeku tridesetak ljudi. Vjernici žive desetak kilometara od župne crkve i raspodijeljeni su u tri naselja: Hrasnica, Butmir i Sokolović Kolonija.
O veličini sarajevske župe Stup ne treba mnogo govoriti. Dovoljno je spomenuti da su četiri  sarajevske župe nastale odvajanjem određenih dijelova župe Stup. Župa sv. Ivana Krstitelja u Tarčinu formirana je 1980. godine kao samostalna kapelanija. Župa Briješće je nastala 1984. godine odvajanjem pojedinih rubnih dijelova župe Stup. Isti slučaj je bio 1991. kada je nastala župa sv. Luke Evanđeliste u Novom Gradu tada su također odvojeni dijelovi župe Stup kako bi se formirala nova župa. Posljednje, a možda i ne konačno odvajanje teritorija župe Stup desilo se 1996. godine kada je osnovana župa sv. Franje Asiškog na Dobrinji.
Početkom rata vjernici tri sarajevska naselja Hrasnica, Butmir i Sokolović Kolonija su bili spriječeni dolaziti na Misu u tada već srušenu župnu crkvu na Stupu. Javila se potreba da se na tom području napravi filijalna crkvica koja bi okupila vjernike i olakšala im dolazak na svetu Misu. To se posebno odnosi na starije vjernike i djecu kojima je desetak kilometara puta do matične crkve u mirnodopskim a kamoli u ratnim uvjetima skoro pa nepremostiva udaljenost. Budući da je u ratu zbog blokade grada Sarajeva stupski župnik Ivan Mišura bio spriječen dolaziti u Hrasnicu slaviti Misu pripomagao je župnik iz Tarčina Marijan Marjanović. On je pod smrtnom opasnošću prelazio noću planinu Igman da bi subotom slavio Misu u Hrasnici. Misa je prvobitno slavljena u kino dvorani Doma kulture u Hrasnici, a jedno vrijeme u privatnoj kući u Sokolović Koloniji. Slavljenje Mise u ratnim okolnostima je bilo veoma teško. Kino dvorana je prokišnjavala, nije bilo struje i bila je puna ptica koje su prolazile kroz razbijene prozore. Usprkos tome u kino dvorani se okupljalo oko 200 vjernika. Posebnu ulogu u tim teškim vremenima je odigrao Caritas koji je nesebično pomagao kako bi ljudi mogli preživjeti.

Danas, 12 godine poslije rata vjernici imaju potrebu za manjim sakralnim objektom jer kino dvorana prije, a sada obična sala u Domu kulture nije adekvatno niti trajno rješenje za to malo stado. Nije adekvatno rješenje slaviti Misu u prostorijama odmah pored kojih su saloni za rekreaciju, zabavu i kafići.
Donacijom općine Ilidža i njezina tadašnjeg načelnika Huseina Mahmutovića dobiven je novi molitveni prostor u sklopu Doma gdje se sada sv. Mise održavaju nedjeljom u 12 sati. Dvorana se, međutim, ne zagrijava jer je nedjelja neradni dan u Domu. Vjernici kažu da je bolje da se smrzavaju nego da se guše od plinskih grijalica. Iako je općina osigurala prostor za slavljene Mise na čemu su vjernici veoma zahvalni, postoji doza ogorčenja jer desetak godina poslije rata ljudi svjedoče nicanju islamskih vjerskih objekata, a za malu filijalnu crkvu još uvijek nema mjesta. Vjernici se s radošću sjećaju kardinalovog obećanja da će po završetku rata u Hrasnici niknuti mala crkvica. Opstrukcije na raznim razinama vlasti kao i nedostatak novaca spriječili su do sada izgradnju crkvice ali nada i dalje postoji.
Sadašnji župnik na Stupu vlč. Ivo Paradžik naglašava da vjernici koji dolaze na svete Mise u Hrasnici su uglavnom stariji ljudi bez posla ili umirovljenici tako da se filijalna crkva ne će moći izgraditi samo s donacijama vjernika. Možda će u budućnosti župa Stup dobiti svoju filijalnu crkvu u Hrasnici jer je ipak toj vjerničkoj zajednici potreban sakralni objekt za slavljene Mise.
Mala je to ali jednako vrijedna zajednica vjernika jer Isus je rekao: «Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima».

Nema komentara:

Objavi komentar