srijeda, 21. ožujka 2012.

Međunarodna konferencija o siromaštvu i socijalnoj isključenosti u BiH


U organizaciji Caritasa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, 5. svibnja u zgradi Katoličkog školskog centru „Sv. Josip“ u Sarajevu, održana je Međunarodna konferenciju o siromaštvu i socijalnoj isključenosti na kojoj je predstavljeno prvo izvješće o siromaštvu koje je pripremio Caritas u BiH, pod nazivom:  „Pričali smo sa siromasima - siromaštvo i socijalna isključenost koje uočava Katolička crkva u Bosni i Hercegovini“Konferenciju je otvorio mons. Bosiljko Rajić, direktor Caritasa BK BiH, a potom su se skupu obratili sa svojim pozdravnim govorima vrhbosanski nadbiskup i metropolita Vinko kardinal Puljić i mons. dr. Franjo Komarica, biskup banjalučki i predsjednik Caritasa BK BiH.
Radni dio međunarodne konferencije koju je moderirao prof. dr. Zdenko Spajić je bio podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu nazočni na konferenciji su mogli čuti izlaganje pod nazivom „Siromaštvo – pojam i tumačenje sa statističkog aspekta“ koje je održao gosp. Edin Šabanović iz Agencije za statistiku BiH. Drugo izlaganje je održao gosp. Zlatko Malić, voditelj Opservatorija siromaštva i resursa pri Caritasu BK BiH pod naslovom „Rezultati istraživanja o siromaštvu“.

Uspješan program

Nakon prva dva predavanja održana je konferencija za novinare na kojoj su govorili: biskup Komarica, mons. Rajić i gosp. Malić.
Mons. Rajić je govorio općenito o konferenciji i Opservatoriju siromaštva u BiH te o socijalnom programu koje je u 2009. proveo Caritas BK BiH.
„Mi smo ovim programom htjeli uvidjeti koje sve vrste siromaštva pogađaju i pojedince i obitelji. Ovo je uspješan program, a obavili smo ga među našim korisnicima, tj. korisnicima Caritasa u BiH, doznajući koje sve probleme imaju. Drugo istraživanje smo proveli među župnim zajednicama, namjeravajući utvrditi koje su kategorije siromaštva u njima zastupljene. Treće ispitivanje siromaštva proveli smo među obiteljima, pri čemu smo htjeli uvidjeti kakva siromaštva pogađaju obitelji“, kazao je direktor Caritasa.

Gospodin Malić nazočnima je detaljnije predstavio istraživanje navodeći kako primarni cilj nije bilo ustanoviti broj siromašnih u BiH već da se kroz razgovor i slušanje osoba u potrebi pruži kvalitativan opis siromaštva i socijalne isključenosti. Također je iznio nekoliko osnovnih zaključaka među kojima je i onaj o izobrazbi korisnika Caritasa gdje je prikazano kako velika većina, čak 64,3 % ispitanih nema završenu srednju školu, a tek 3,4 % ima veći stupanj izobrazbe od srednje stručne spreme. Bilo je govora i o starijim osobama, osobama s posebnim potrebama, te na kraju i o javnim institucijama za koje je zaključeno da ne pružaju dovoljnu socijalnu, financijsku i stručnu pomoć osobama u potrebi.

Biskup Komarica je nazočnima rekao nekoliko podataka o razdoblju od prije nekoliko desetljeća kada je od tadašnjih predstavnika vlasti dobivao vrlo ozbiljna upozorenja kojima se poručilo da se Crkva treba prekinuti bilo kakva socijalnih djelovanja. Ta aktivnost, kako je tada poručeno, bila je „ugrožavanje socijalne države“. U skladu s tim, biskup Komarica je s predstavnicima medija podijelio zahvalnost za nadošlo vrijeme u kojem je zagarantirano slobodno karitativno djelovanje Katoličke crkve. Nastavio je govoriti o projektima Caritasa Biskupske Konferencije koji je uz koordinaciju s mjesnim nad/biskupijama još za vrijeme rata, a osobito u poraću, razvio cijelu mrežu svojih aktivnosti na svim socijalnim područjima. Tom je prigodom izrazio zahvalnost za savjetodavnu i materijalnu pomoć svojih partnera – Caritasa pojedinih europskih zemalja, Caritasa SAD-a i Caritasa Europe. Na kraju je banjalučki biskup poželio nastavak dobre suradnje, kako sa drugim dobrotvornim organizacijama, tako i sa pripadnicima medija.

Praćenje siromaštva - temeljna zadaća Caritasa

Novinari su imali prigodu postavljati pitanja, a na novinarski upit o mogućnosti suradnje Caritasa BiH i entitetskih i državnih vlasti u području posjete i pomaganja starijih osoba mons. Rajić je odgovorio kako je ove godine potpisan memorandum u Federaciji BiH s Ministarstvom zdravlja te Ministarstvom rada i socijalne politike koji otvara put zajedničke suradnje, a nedugo nakon toga je potpisan i memorandum u Republici Srpskoj s Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite.
U vezi s pitanjima o predstojećim koracima, gosp. Malić je podsjetio na osnovnu i temeljnu zadaću Caritasa koje je sebi stavio u strateški plan a to je trajno praćenje siromaštva na terenu.
„Podaci sami po sebi ne bi imali smisla ukoliko bi ostali sama knjiga. Biskup Komarica je ranije rekao koliko Caritas puno radi u BiH – provodimo više od 35 projekata. Ovo istraživanje će Caritasu i Katoličkoj crkvi u BiH pomoći uvidjeti na kojem je području moguće vršiti poboljšanje“, kazao je gosp. Malić.
U poslijepodnevnim satima održan je drugi dio međunarodne konferencije. Nazočni su imali prigodu saslušati predavanja:
-  „Korištenje podataka iz Opservatorija - iskustva iz Italije“ don Livija Corazza, Caritas Italiana;
- „Pastoralni značaj Opservatorija i Izvješća“ - dr. don Tome Vukšića i
- „Europska kampanja Zero Poverty“ - gđe Miriam Pikaar, Caritas Europa.
Nakon pojedinih izlaganja se raspravljalo, a na kraju su uručene zahvalnice sudionicima.
Prigodom međunarodne konferencije o siromaštvu Caritas BK BiH je izdao i prateću knjižicu u kojoj se nalaze svi podaci prikupljeni za vrijeme trajanja projekta.
Zasigurno da je ovo jedan novi poticaj u borbi protiv siromaštva. Mogli bismo kazati da je uspostavljena dijagnoza bolesti siromaštva koja pogađa društvo. Ono što ostaje jest trajno nastojanje liječenja iste.

Nema komentara:

Objavi komentar