četvrtak, 12. siječnja 2017.

Mr. vlč. Dubravko Škrlin Hren, povjerenik za pastoral duhovnih zvanja Zagrebačke nadbiskupije


Najveći izazovi za mlade danas su hrpe raznolikih lažljivih ponuda sa svih strana

Kraj svibnja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji je sada već tradicionalno rezerviran za susret hrvatske katoličke mladeži u Gospinu svetištu u Komušini. Jasno je kako su susreti mladih u zajedništvu vjere potrebni da bi oni ohrabreni kasnije aktivnije sudjelovali u životu svojih župa i udruga kojima pripadaju. Posljednjih godina velik broj mladih iz BiH sudjeluje na različitim susretima u BiH, Hrvatskoj i inozemstvu, a iskustva tih susreta su u načelu pozitivna. Kako bismo saznali nešto više o pastoralu mladih u Hrvatskoj razgovarali smo s mr. Dubravkom Škrlinom Hrenom.

 
Vlč. Dubravko je rođen 1978. u Hrvatskom Zagorju, točnije u Gornjoj Stubici, koja je u starije vrijeme bila poznata po Seljačkoj buni i Matiji Gupcu, a u novije vrijeme po vitezu Domovinskog rata, pilotu Rudolfu Perešinu. Nakon srednje škole u Zaboku, upisao je Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Po završetku druge godine studija, nastavio je formaciju na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu. Nakon povratka u Zagreb imenovan je povjerenikom za pastoral duhovnih zvanja Zagrebačke nadbiskupije, a godinu kasnije i prefektom u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu. Iako trenutno obavlja službe povjerenika za zvanja Zagrebačke nadbiskupije te odgojitelja i ekonoma zagrebačke bogoslovije pastoral s mladima je uvijek bilo i ostalo polje njegova zanimanja. S njim smo razgovarali o pastoralu mladih, današnjim izazovima za mlade ljude, sudjelovanju Crkve u odgoju mladih, duhovnim zvanjima...

Poštovani vlč. Hren, recite nam na početku što zapravo znači pastoral mladih i koji su njegovi temeljni naglasci?

Riječ pastoral ima svoj korijen u riječi pastor – pastir. Koje su to odlike pastira? Pastir je onaj tko ima iskrenu ljubav, budno oko, strpljivost, hrabrost... Pastir je predvodnik, tražitelj i darivatelj čiste ispaše. Pastir je spreman na žrtvu, odricanje i potragu izgubljene ovce, itd. Takve bi odlike trebao imati svatko komu su na bilo koji način povjereni mladi. Današnji pastoral mladih iziskuje nešto više i drukčije u odnosu na vremena koja su iza nas. Ponuda je ista, Isus i njegovo evanđelje su isti, no način na koji to mladima prezentiramo, sasvim je nov. Traži se puno više individualnog pristupa i kontakta; spremnost na dolaženje u sredine gdje se mladi okupljaju, razumijevanje njihova načina komuniciranja i druženja; prepoznati njihove radosti i probleme. Potrebno je spustiti se na njihovu razinu koja je možda ponekad neprihvatljiva, ali ne zato da bismo na toj razini ostali, nego da bismo ih iz opasne sredine izvukli. Dobar pastoralac mladih je onaj tko se ne boji doći u one najteže situacije gdje se mladi nalaze i izvlačiti ih van. To je i slika dobrog pastira, koji iz sigurnosti stada koje je na dobrom putu odlazi u grmlje. Ne da bi tamo ostao, već da iz grmlja izvuče zalutalu ovcu. Potrebno je prilaziti čovjeku u nevolji. Da bi nekog zarobljenog spasio, moraš mu prići, moraš se približiti, jer drugačije nema uspjeha. Iz daljine se teško djeluje.

Vidimo da postoje neozbiljni ljudi i u 40-im godinama života koji se ponašaju kao adolescenti. No, s druge strane ima i veoma ozbiljnih mladića i djevojaka. Recite nam tko je danas mlad prema općoj definiciji?

Svima nam je dobro poznata ona uzrečica da je mlad svatko tko se mladim osjeća. U liturgiji zahvaljujemo Bogu koji nam je vazmenom žrtvom svoga Sina obnovio mladost duha. Doista je teško govoriti o starosti i mladosti kada to uspoređujemo s vječnošću. Nažalost, imamo mladih koji se osjećaju kao starci, a starijih ljudi koji su puno više zainteresirani i obasuti životnim elanom nego pojedini mladi. (Ovo drugo nije loše). Živimo u vremenu u kojem je trend sve kasnije donositi životne odluke i opredjeljivati se za neko dugoročno zvanje. Tako se onda do maksimuma odgađa vrijeme u kojem ćemo odlučiti što ćemo sa životom. S jedne strane se to opravdava nesigurnošću u odabir životnog zvanja, s druge strane sa situacijom u društvu u kojem je teško naći zaposlenje, a istodobno se osjeća određena ugoda takvog načina života. Nerijetko je rezultat da imamo podosta starih mladih ljudi o kojima u njihovim 30-im – 40-im godinama brinu roditelji kao da su osnovno ili srednjoškolci. To nikako nije dobro. U to sam se osobno uvjerio od mnogih mladih. Znali su mi reći: „Velečasni, pa moj život nema smisla... osjećam da godine prolaze a ništa me nije ispunilo...“ Željezo se kuje dok je vruće, stablo se svija dok je mlado, a čovjek najviše može doprinijeti društvu u mladosti, učeći na iskustvu starijih. Po mom sudu danas je mlad svatko tko je spreman nešto korisno doprinijeti društvu u kojem živimo. Čestitke odvažnim i hrabrim mladima kojih, hvala Bogu, ima i koji najplodnije doba života koriste za osobnu i društvenu izgradnju.

Možete li nam reći, prema vašem pastoralnom iskustvu, koji su danas najveći izazovi za mladog čovjeka, ali i ponuditi odgovor na te izazove?

Izazova je uvijek bilo i bit će... Možda su najveći izazovi današnjice koji se nalaze pred mladim ljudima hrpe raznolikih ponuda sa sviju strana. Među spomenutim ponudama zasigurno ima dobrih i kvalitetnih, no pod takovima često se pred mlade servira mnoštvo privlačnih blještavih ponuda koje su zapravo pogubne. U službenoj molitvi Crkve – časoslovu, molimo: „Pun je svijet boja lažljivih, osvijetli ti nam pravi lik“. Tisućljetno iskustvo Crkve govori o lažljivim ponudama koje su se stavljale pred čovjeka, a posebno pred mladog čovjeka. Stoga je jedino rješenje razumsko prosuđivanje u zajedništvu s Bogom (savjest) i to je svojevrsna sigurnost da ćemo ostati na pravom putu. Jasno da je tu potrebna i poniznost kroz koju će mladi poslušati savjet iskusnih, a stariji s ljubavlju mladima svratiti pozornost na moguće opasnosti. 

Kako gledate na mlade i njihovu ulogu u Crkvi danas?

Crkva se trajno pomlađuje i tako treba biti. Mladi općenito mogu unijeti i unose u društvo nov duh, nove ideje, poglede, itd. Uloga mladog čovjeka u Crkvi je nezamjenjiva. Stoga je potrebno da mladi pronađu i da im se ponudi odgovorno mjesto u Crkvi: u biskupijskoj i župnoj zajednici. Imamo ponekad žalosnih iskustava na našim župama gdje se nekolicina starijih vjernika – suradnika župe, postavlja kao da su oni vlasnici tj. gospodari župe i drugima se zatvaraju vrata djelovanja. U Crkvu je potrebno uvijek iznova unositi svježinu i na nov način prilaziti ljudima. Crkva je po svojoj naravi ona koja putuje s čovjekom i zato je neprihvatljivo da ona bude zarobljena, ustaljena, stara, staromodna... Na hvalevrijednim tradicijama naše crkvenosti, pozvani smo graditi Crkvu u suvremenom svijetu, koja prati čovjeka današnjice na njegovu zemaljskom putu prema vječnoj domovini.

Kako vidite današnju situaciju mladih ljudi u hrvatskom društvu s naglaskom na biskupiju u kojoj pastoralno djelujete?

Rekao bih da u našem hrvatskom društvu, u odnosu na druge zemlje, imamo još uvijek jedan izuzetno lijepi broj mladih ljudi čiji su životi na različite načine vezani za život Crkve. Imamo mladih koji su sposobni i koji vole učiti i mijenjati svijet i doprinositi dobrobiti Crkve i društva općenito. Među mladima naše nadbiskupije mnogo je onih koji su spremni na volontiranje, na pripomoć oko osmišljavanja zajedničkih programa, na organiziranje raznolikih crkvenih slavlja. Rado se uključuju u rad i drugih civilnih udruga i sl. No, uz sve to osjeća se i svojevrstan pesimizam zbog sve težeg pronalaska posla, zbog poigravanja sa stručnošću mladih ljudi, zbog ponižavanja njihove kompetentnosti i sl. Odgovorni u društvu kao da nisu sposobni, ne znaju ili jednostavno kao da ne žele omogućiti mladima one potrebne „okvire“ unutar kojih bi se moglo normalno raditi i funkcionirati. I zbog toga se susrećemo sa žalosnom činjenicom odlaska dijela mladih u inozemstvo. Uvjeren sam da mnogi mladi ljudi žele svojim rukama i znanjem pošteno raditi i doprinositi rastu Crkve i društva općenito.

Uobičajeno je pitanje koje se samo po sebi nameće i uvijek se mora postaviti: tko danas odgaja mlade: obitelj, mediji, škola, prijatelji, ulica...? možemo li reći da Crkva ima značajnog utjecaja na odgoj mladih?

Pa rekao bih da mlade na svoj način odgajaju svi koje ste nabrojali. I mnogo više od toga. Na naše odrastanje, na rast mladih ljudi utječe sve ono što nas okružuje, što nam se nudi, ali i ono što sami biramo. Nužno je stoga da mlada osoba sve ono što joj se nudi profiltrira kroz molitvu i savjest, kako bi u sebe utjelovila i ugradila samo najbolje i najkvalitetnije. A u tom procesu potrebno je imati osjećaj za drugoga, imati povjerenje u drugoga, prepoznati vrijednosti oko kojih se valja potruditi i koje je dobro inkarnirati u osobni život. Svjedoci smo da u mnogim obiteljima ima poteškoća s odgojem mladih u dobi od ulaska u pubertet. Podosta roditelja griješi jer s odgojem djece započinju kada se pojave prvi problemi. Odgoj je nešto što se ne primjenjuje onda kad su problemi već prisutni. Odgoj nije nešto što se primjenjuje u određenoj dobi, u intervalima ili po potrebi. Odgoj je cjeloživotni proces. Odgoj djeteta, usudio bih se reći, započinje već od trenutka njegova začeća pod majčinim srcem. Tamo se ugrađuje prva ljubav, majčinska i roditeljska, a potom po rođenju djeteta, svaki je dan svojevrstan odgoj, usmjeravanje, ukazivanje na pravi put. Olako prepuštanje mladih medijima, virtualnom svijetu, ulici, nestvarnim prijateljima i sl., opasna je avantura koja udaljava a ne zbližava, zatvara a ne otvara drugima, deprimira a ne ispunja optimizmom. Crkva ima Božju ponudu koju nudi kako bi se mladima pokazao pravi put, put u život i put kroz život. Uključivanje i integriranost u zajednicu vlastite obitelji, preduvjet je za kvalitetnu integriranost u Crkvenu zajednicu i društvo općenito. Zajednica je tako na svoj način određeni garant, sigurnost i zaleđe; svojevrsna čuvarica kvalitetnog življenja i djelovanja pojedinca. Zajednica je ona koja te nosi, sokoli, sluša, prepoznaje, ali i odgaja. 

Recite nam, prema vašim saznanjima, utječe li pastoral mladih na kasnije opredjeljenje za duhovna zvanja. Zapravo, koliki je postotak mladih koji krenu put svećeništva ili redovništva, a da nisu bili "dijelom" ministrantske zajednice i mladih koji se druže pod okriljem crkvenog pastorala mladih?  

U našoj nadbiskupiji podosta je dodirnih točaka koje povezuju pastoral mladih i pastoral duhovnih zvanja. Već više godina odvija se u Malom Lošinju tzv. animatorsko ljeto. To su programi s mladima koji se realiziraju pod vodstvom povjerenika za mlade, župnih vikara i bogoslova. Tijekom godine bogoslovi pohađaju svoj pastoralni praktikum gdje im se također pruža mogućnost susreta i rada s mladima i ministrantima unutar župnih zajednica. Dobro je što postoji ta suradnja jer jednim dijelom su upravo takva okupljanja mladih plodno tlo iz kojih niču nova svećenička i redovnička zvanja. I kada se netko od mladih, nakon što je osjetio Božji zov, odazove i pođe putem svećeništva ili redovništva, njegova zajednica – zajednica mladih iz koje je proizišao, zajedno sa župnom zajednicom stoje iza njega. Teško je govoriti u postocima, ali činjenica jest da danas među bogoslovima imamo jednu doista široku lepezu raznolikih pozadina iz kojih oni dolaze. Nekad je to bilo isključivo malo sjemenište i gotovo jednaka životna dob, a danas je to nešto sasvim drugačije. U pojedinoj godini imate bogoslova i različite životne dobi, različitih završenih srednjih škola, započetih ili dovršenih drugih fakulteta, prethodno zaposlenih i sl.

Kako u budućnosti vidite rad s mladima, u kojem bi se pravcu trebao odvijati i koje bi mjesto pastoral mladih uopće trebao zauzimati?

Potrebno je ići u korak s vremenom i mladima danomice nuditi one vrijednosti koje nam je Isus ostavio, ali na nov, njima prihvatljiv način. Ne bih se složio s tvrdnjom da su mladi lijeni, da nemaju osjećaja i smisla za žrtvu i trpljenje. Oni su itekako spremni na to, ali ih je potrebno motivirati i poučiti. Njihova prihvaćena žrtva i odricanje, nerijetko su kvalitetniji od onih koji neprestano govore ili se hvale svojim zaslugama i učinjenim dobrim djelima. Mladi ne mjere tko je učinio više ili manje... oni prihvaćeno čine i odrade s radošću. Za budućnost, za pastoral mladih presudna je uloga vjeroučitelja. S njima mladi borave više negoli sa svećenikom. Potrebna je neposredna i neformalna blizina, razgovor, individualni pristup. Mlad čovjek mora osjetiti da ti je stalo do njega, da ga iskreno voliš, da ga iskreno a ne samo „pro forma“ pitaš, kako si? I dakako, da je važno mlade usmjeravati k važnome – k Bogu. Nikad nije dobro vezati mlade ljude na sebe, stvarati neke privatne grupe mladih, već ih odgajati tako da ostanu zdrava i živa zajednica mladih i onda kada se svećenik ili vjeroučitelj premjeste na drugo mjesto. E to je onda uspjeh...

Objavljeno u Katoličkom tjedniku broj 21 iz 2015.

Nema komentara:

Objavi komentar