četvrtak, 29. prosinca 2011.

Kolokvij o ljudskoj prokreaciji

Subota, Dan državnosti, čini mi se za sve neradni dan ili skoro za sve osim za novinare. Bilo je zanimljivo. Nažalost folder sa slikama iz arhive je greškom ibrisan a kopije PDF-a vise ne postoje.

Na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu  25. studenoga  održan je kolokvij pod nazivom «Ljudska prokreacija – stavovi i dileme». Organizator je bila Vrhbosanska katolička teologija. Na početku je sve nazočne pozdravio prof. Marko Josipović naglasivši kako je to već deveti kolokvij koji organizira Vrhbosanska katolička teologija u subotu pred svetkovinu Krista Kralja. Istaknuo je da ljudski napredak ne nosi samo pozitivne stvari, već, nažalost, i negativne, zato se Crkva treba baviti  etičkim pitanjima koje nosi napredak pojedinih znanosti.
Nadbiskup vrhbosanski Vinko kardinal Puljić izrazio je zahvalnost što se na kolokviju govori između ostalog o daru života u obitelji jer se kolokvij dobro uklopio u program trogodišnje duhovne obnove obitelji koju je ove godine započela Biskupska konferencija BiH. Rekao je da
život nije samo dar Božji, nego i suradnja ljudi, i da s darom života, nažalost, dolaze i mnogobrojne manipulacije. «Vjera mora braniti život i razvijati zdrava načela, misli i moralnost u ovoj našoj zemlji», naglasio je kardinal. Nazočne je pozdravio i dekan Franjevačke teologije fra Mile Babić naglašujući kako smo svjedoci napretka neslućenih razmjera na polju biotehnologije i stoga svi moramo biti odgovorni, jer se s tehnologijom ne smije raditi bez etičkih normi.
Prvo predavanje «Biblijska teologija ljudske prokreacije» je održao dr. fra Anto Popović, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Fra Anto je istaknuo da je po Knjizi Postanka čovjek kruna stvaranja i da je Bog stvorio čovjeka "na svoju sliku" i da ih je stvorio kao "muško i žensko" te ih blagoslovio da se množe i napune zemlju (Post 1,27-28). Čovjek je u Bibliji dobio nepobitni dokaz kako ima jedinstveno dostojanstvo koje nema nijedno drugo biće na zemlji. Bog ne stvara iz koristi, već iz ljubavi, zato čovjek služi Bogu i vlada svim ostalim bićima na zemlji. Spolnost je Božji dar čovjeku, stoga spolnost služi čovjeku i ne smije biti obratno.
Drugo predavanje o suvremenim znanostima i prokreativnim tehnikama je održao Bakir Mehić, v.d. dekana Medicinskog fakulteta u Sarajevu. U izlaganju je predočio postupke kloniranja, umjetne oplodnje i uporabe matičnih stanica i fetalnog tkiva u svrhu liječenja bolesnih ljudi. Profesor Mehić je naglasio da procesom kloniranja nastaju identične kopije i one u sebi nose klicu samouništenja koje se ogleda u nerazvijenosti pojedinih organa, bez sigurnosti u potomstvo i smanjenim imunitetom, navodeći sve probleme koje je imala klonirana ovca Dolly. Proces kloniranja je vrlo netočan i donosi više štete nego koristi.
Obitelj i ljudska prokreacija iz katoličke perspektive je bila tema prof. dr. Tomislava Jozića. Znanost i napredak iniciraju nastanak dvaju struja u medicini od kojih se jedna zalaže za etičnost rada dok druga struja drži da nema granica u znanosti. Profesor Jozić je naglasio da se medicina ne može odreći etike jer mora raditi za čovjeka, a ne protiv njega i da je zato nastala bioetika kao primijenjena etika. Znanost mora biti u službi čovjeka. Ujedinjavanjem etike i medicine postignut će se željeni rezultati kojima je krajni cilj čovjek, a bit će uništeni mitovi o znanosti i svekolikom napretku koji vode u propast i moralni sunovrat. Obitelj utemeljena u braku treba biti jedino mjesto ljudske prokreacije i ljudi trebaju biti rađani samo u obitelji, jer je u obitelji osoba cilj, a ne sredstvo ili stvar, što je slučaj u različitim laboratorijima.
O obitelj i prokreaciji prema islamu govorio je mr. Bakir Hodžić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Prof. Hodžić je rekao kako stvaranje ne nastaje ex nihilo (ni iz čega) te da čovjek nije samo skupina bezbrojnih atoma i molekula i da u smrti nije kraj. U islamu se vjeruje u transcendentnu stranu ljudskog bića, stoga se u vjeri govori o dobivanju djeteta, a ne o – pravljenju, što implicira znanost koja ne prihvaća Božju kreaciju. Čovjek nije naprava, nego Božje stvorenje, i kao takvo treba imati zahvalnost i poštovanje prema svojim roditeljima koji su po Božjoj milosti dobili dijete. Brak je izraz kozmičkog savršenstva jer sve dolazi u paru i brak mora biti jedina 'institucija' za rađanje djece. Govoreći o pobačaju, mr. Hodžić je rekao da je ljudski život svet od samog začetka pa sve do smrti i da nitko nema pravo prekidati taj život osim u iznimnim slučajevima kada je život majke ugrožen.
Dr. Dragomir Sando, profesor na Bogoslovnom fakultetu SPC u Beogradu i u Foči, govorio je o obitelji i prokreaciji u pravoslavnoj teologiji. Dr. Sando je započeo svoje izlaganje istaknuvši da je danas obitelj u velikoj krizi te da znanost često otvara mnogobrojna životna pitanja ne dajući nikakve odgovore. Nasuprot tome, sve čega se Bog dotaknuo je savršeno i neupitno, ali je čovjek sve pokvario svojim djelovanjem. Današnja institucija braka i obitelji je u krizi zbog egoizma modernoga čovjeka koji bježi od drugih prihvaćajući drugoga samo onoliko koliko je potrebno. Naglasio je da čovjeka karakteriziraju volja, osjećaji i razum te da je stvoren na sliku i priliku Božju. Čovjek je stvoren za Boga i beskonačnost, a brak je nebeska slika Svete Trojice i najstarija pravna institucija. Crkva je pozvana voditi brigu o naraštajima i biti savjest čovječanstva. Smisao ljudskog života je u traženju i postizanju svetosti. Dr. Sando je svoje predavanje završio izlaganjem o pobačaju koji je nazvao bogoubojstvom naglasivši da život nastaje nultim danom začeća.
Završno izlaganje imao je dr. fra Velimir Valjan, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i predsjednik novoosnovanog Bioetičkog društva u BiH, koji je predavao o vrijednosti i idealima obitelji. Prikazao je zadaću i sadašnju situaciju obitelji. Naglasio je da je na tom planu došlo do velikih promjena te da je obitelj danas u funkciji produljenja ljudskog roda i mjesto gdje se čovjek rađa, raste, razvija, obogaćuje i formira kao osoba. Nakon određenog vremena čovjek postaje spreman uključiti se u društvo pa tako obitelj postaje škola čovječnosti te služi društvu u cjelini. Nakon predavanja je bila diskusija.   

Nema komentara:

Objavi komentar