srijeda, 23. listopada 2013.

Dok jedni uče, drugi kupuju diplome

U većini zemalja mjesec listopad je, između ostalog, rezerviran za početak nove akademske godine. Tada se milijuni studenata diljem svjetskih sveučilišta ponovno vraćaju na predavanja. Iznimka u tomu nije ni Bosna i Hercegovina. Prema procjenama Agencije za statistiku u BiH, u akademskoj 2012./2013. bilo je više od 115 000 studenata koji studiraju po bolonjskom, ali i po starom programu. Nije tajna kako u BiH postoji mnoštvo javnih i privatnih fakulteta, međutim može se reći kako nitko ne zna njihov točan broj jer se stalno otvaraju novi. 
U razvijenim zemljama država još uvijek ima dominantnu ulogu u osnovnom i srednjem obrazovanju, međutim privatni sektor polako osvaja visoke škole i sveučilišta te sve više zauzima značajnije mjesto. Iznimka nisu ni zemlje u tranziciji kao što je BiH gdje je nastupila prava pošast osnivanja novih privatnih fakulteta koji doslovce niču kao gljive poslije kiše u svakom većem mjestu.
Prema podatcima koje smo dobili u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete u BiH, postoji deset javnih sveučilišta i visokih škola, i to u: Banjoj Luci (13 fakulteta), Bihaću (7 fakulteta), Prijedoru (4 fakulteta), Trebinju (2 fakulteta), Zenici (8 fakulteta), Sarajevu (15 fakulteta), Istočnom Sarajevu (15 fakulteta), Tuzli (13 fakulteta) te dva u Mostaru: Univerzitet Džemal Bijedić ima 8, a Sveučilište 11 fakulteta.  
Privatnih visokoškolskih ustanova ima 35, od kojih je 17 u Republici Srpskoj, a 18 u Federaciji BiH i svi skupa imaju 167 fakulteta i nebrojeno više studijskih programa.
Privatna sveučilišta i fakulteti u BiH zaključno s rujnom 2013. su: Univerzitet za poslovne studije Banja Luka; Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka; Nezavisni univerzitet Banja Luka; Apeiron Banja Luka; Sveučilište/Univerzitet Vitez; Univerzitet u Travniku; Univerzitet Sarajevo SST; Internacionalni univerzitet u Sarajevu; Burch University Sarajevo; Univerzitet Bijeljina;  Američki Univerzitet, Tuzla; Univerzitet Sinergija Bijeljina; Fakultet za javnu upravu, Sarajevo; Visoka škola Banja Luka College, Visoka škola pravne nauke Prometej; Visoka škola PRIMUS Gradiška; Visoka škola za uslužni biznis Sokolac; Univerzitet Bijeljina, Visoka škola Komunikološki koledž KAPA FI Banja Luka; Visoka škola Bosanska Krupa; Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor; Visoka škola Koledž međunarodnog prava, Banjaluka; Sveučilište/Univerzitet Hercegovina; Internacionalni univerzitet Travnik; Fakultet međunarodnih financija i bankarstva, Sarajevo; Visoka  škola Centar za poslovne studije; Visoka  poslovno tehnička škola Doboj; Visoka škola Dositej, Visoka škola Logos centar Mostar; Visoka škola Koledž kozmetologije i estetike; Internacionalni Univerzitet Brčko, eMPIRICA, Brčko; Evropski Univerzitet Brčko; Visoka škola za turizam i menadžment Konjic i Sveučilište/Univerzitet Interlogos.


PAŽNJA, PAŽNJA: 
Jednostavnim uvidom u statistike bloga primijetio sam kako je ova tema izuzetno popularna i da dosta (mladih) ljudi dolazi, valjda slučajno, tražeći nešto više o željenom fakultetu. Želim Vas upozoriti da BEZ MUKE NEMA NAUKE!!! Ako se mučite 3 godine (+2 dvije) na fakultetu možda olakšate sebi život u sljedećih 40-50 godina, a ako završite neki bezvezni fakultet koji ste još masno platili vjerovatno i ako nemate jake i bogate roditelje s poitičkim vezama ZASIGURNO NEĆETE moći naći posao. 
Prvi ja da imam firmu ne bih nikad zaposlio nekog s privatnim fakultetom jer je u nas privatni faks sinonim za KUPOVINU DIPLOME bez truda. 
Stoga učite, sve osim znanja je ništavno i prolazno!!!

Nema komentara:

Objavi komentar