petak, 3. kolovoza 2018.

Nužno je da se crkveni ljudi međusobno susreću, usavršuju i traže nove mogućnosti djelovanja

Na zagrebačkoj se Šalati svake godine, u posljednjem tjednu mjeseca siječnja, u organizaciji Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upriličuje teološko-pastoralni tjedan (TPT) koji je prvenstveno znanstveni i pastoralni skup svećenika, profesora teologije, ali i redovnika, redovnica te laika koji su uposlenici različitih Crkvenih institucija. Kako bismo našim čitateljima pobliže objasnili što je to TPT u Zagrebu razgovarali smo s dr. fra Božom Lujićem, član povjerenstva za njegovu organizaciju.
 


Prof. Lujić predaje biblijske znanosti na KBF-u u Zagrebu, a gostujući je profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Član je Franjevačke provincije Bosne Srebrene te pročelnik Katedre Svetoga pisma SZ-a i predsjednik Biblijskog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Uz studij teologije u Sarajevu i Ljubljani specijalizirao je biblijske znanosti i hebrejski jezik u Rimu i Jeruzalemu, a diplomirao je također i germanistiku.
Autor je više knjiga, znanstvenih i stručnih radova u raznim domaćim i stranim časopisima te aktivan sudionik na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Njegovo područje teološkoga zanimanja prvenstveno su proroci i Božja vladavina kao teološko središte života i djelovanja Isusa Krista. U biblijsko-teološkom radu povezuje teologiju i antropologiju. Središnja tema našeg razgovora s njim bio je TPT, njegova organizacija kao i prateći sadržaji...

Poštovani prof. Lujić, kao član povjerenstva za organizaciju Teološko-pastoralnog tjedna možete li nam objasniti što zapravo TPT predstavlja i koji su njegovi ciljevi?

TPT je skraćenica za Teološko-pastoralni tjedan čime se misli na znanstveno-stručni skup što se svake godine u organizaciji Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira i održava u zadnjem tjednu mjeseca siječnja na Šalati u Zagrebu. To je prvenstveno znanstveni i pastoralni skup svećenika kao pastoralnih djelatnika, profesora teologije, redovnika i redovnica, kao i vjernika laika koji djeluju u župama i temelji se na promišljanju suvremenih tema iz života Crkve u svijetu.
Skup ima za cilj pripomoći trajnoj izobrazbi i usavršavanju navjestitelja kršćanske poruke u Crkvi i svijetu. Okupljanje svećenika na ovome znanstvenome skupu neprekidno se održava već 56 godina i na njemu redovito sudjeluju brojni sudionici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i iz dijaspore, iz brojnih europskih država u kojima su pojedinci pastoralno djelatni.
Cilj okupljanja velikoga broja sudionika jest prvenstveno produbljenje određene teološko-pastoralne teme koja je u tom povijesnome trenutku bila aktualna i tražila dublje poniranje u njezino suvremeno značenje u svijetu i u Crkvi. Osim toga, to je prigoda da se nakon Božića i blagoslova kuća susretne velik broj svećenika i redovnika iz svih krajeva naše domovine i inozemstva, da međusobno izmijene iskustva, da se porazgovore i podruže, podmire razna dugovanja, pogledaju najnovije teološke knjige raznih izdavača, poneke i kupe, te da se upoznaju s najnovijim teološkim izdanjima na jednome mjestu. Svake godine ponuda je u tom smislu sve veća i sve šarolikija.

Ove se godine, dakle, organizira 56. po redu TPT. Recite nam reći zašto i zbog čega se javila potreba za organiziranjem ovakvoga skupa koji je kasnije prerastao u svojevrsnu tradiciju?

Početak organiziranja Teološko-pastoralnoga tjedna seže do u daleku 1961. Jedno takvo skupljanje i jedan takav znanstveno-stručni skup vjerojatno je pokrenut iz potreba tog trenutka Crkve i društva: kad je Crkva u hrvatskome narodu bila okovana debelim okovima komunizma kao društvenoga sustava, ali i kao ideološkoga usmjerenja te je bilo nužno takvo skupljanje kao komunikacija među svećenicima.
U tom vremenu nije bilo nekih značajnijih teoloških znanstvenih skupova širih razmjera pa je postojala potreba za tom vrstom okupljanja. Rođen iz takvih potreba u određenoj društvenoj situaciji TPT je postao kroz svo vrijeme pozitivnom tradicijom sve do današnjih dana, iako danas u novim okolnostima i s novim pastoralnim potrebama. I danas na TPT dolaze mnogi svećenici kako radi predavanja tako i radi obavljanja drugih uzgrednih obveza. Pa ipak, čini se, zamjećuje se lagani umor u tom obliku susreta i druženja, jer mnogi mladi svećenici manje dolaze i manje su zainteresirani za takav način okupljanja. Takav stav mladih ljudi čini se da je neopravdan i štetan jer je nužno da se ljudi iz Crkve međusobno susreću, da se usavršuju, da traže nove putove i nove mogućnosti djelovanja u društvu danas. Zbog toga bi bilo potrebno otvarati oči mladim svećenicima i usmjeravati ih na tu mogućnost kako bi doista uvidjeli kolika je važnost takvoga međusobnoga druženja i susretanja, međusobnoga upoznavanja.

Kad se pogleda naslov ovogodišnjeg Teološko-pastoralnoga tjedna u Zagrebu on kao polazište uzima proglašenje Jubilarne godine milosrđa. Čini se kako nijedna druga tema ove godine nije mogla doći u razmatranje?

Što se tiče tema na Teološko-pastoralnim tjednima one su povezane s konkretnim potrebama danoga trenutka i mogućnostima. Teme su na tim skupovima bile uvijek aktualne i dodirivale su određene parametre suvremenoga života i djelovanja Crkve kao zajednice vjernika. Ove godine tema Tjedna nosi naslov Teologija i pastoral Božjega milosrđa. Iako je tema povezana s Jubilejskom godinom Božjega milosrđa, ipak je posrijedi velika i aktualna tema koja traži uvijek iznova određeno posvješćivanje i produbljivanje u raznim teološko-pastoralno-antropološkim smjerovima. Zato se nipošto ne može govoriti o slučajnom odabiru neke teme, pa ni u ovome zadnjem primjeru. Teme se dobro biraju i pripremaju kako bi TPT bio što privlačniji i u pragmatičkom smislu sve korisniji za ljude koji rade u dušobrižništvu i stalno su u komunikaciji s ljudima.

Kako se, onda, zapravo biraju teme pojedinog TPT-a i zašto je izabran baš posljednji tjedan u siječnju?

Teme se za TPT biraju svake godine na temelju raznih prijedloga koji dolaze od pojedinih članova Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon prikupljenih prijedloga povjerenstvo zaduženo za organizaciju TPT-a sustavno raspravlja o temama i odlučuje se za tri koje potom bivaju stavljene pred Fakultetsko vijeće KBF-a Sveučilišta Zagrebu koje onda donosi konačnu odluku o temi koja će biti obrađivana na nadolazećem Teološko-pastoralnom tjednu. TPT se uvijek održava zadnji tjedan u mjesecu siječnju. Razlozi za taj datum su višestruki. Župnici i drugi pastoralni djelatnici završili su s blagoslovom obitelji i imaju više vremena na raspolaganju. Mnogi bi uz to željeli podmiriti račune za časopise, novine, knjige – i to mogu to učiniti na jednome mjestu. Tu su i oni koji bi željeli nabaviti nove teološko-duhovne knjige, a knjige su uvijek primamljive kad ih se uzme u ruke i malo pobliže pogleda.

Možete li nam objasniti je li teško organizirati takav jedan skup na nivou Crkve u Hrvata gdje su uključene i mnoge hrvatske katoličke misije diljem svijeta? Može li se reći da TPT stalno raste ili je dosegnut zenit?

Sama organizacija takvoga znanstveno-stručnoga skupa doista iziskuje velike pripreme i naporan trud oko njegova dobroga ostvarenja. Pa ipak, TPT je postao već uvelike poznat u katoličko-teološkim krugovima, što svakako omogućava njegovu lakšu organizaciju. Treba usput pripomenuti kako današnje vrijeme nije vrijeme naklonjeno organizaciji takvih velikih, masovnih, znanstvenih skupova. Čini se, kako rekoh, da broj osobito mlađih svećenika iz godine u godinu opada pa se dobiva dojam kao da mladi ljudine ne pokazuju više zanimanje za ovakve glomazne skupove. Unatoč svemu tomu, velik se broj svećenika, redovnika, redovnica i drugih teologa laika još uvijek okuplja na teološkom i svećeničkom druženju.

Recite nam kako nalazite predavače za izabrane teme?

Što se tiče predavača za predložene teme TPT-a, oni se traže prema kriteriju stručnosti, na različitim teološkim i drugim učilištima diljem zemlje. Doista je teško naći dobre predavače koji bi bili spremni prihvatiti i obraditi određenu temu. Pa ipak, uvijek se nađe dobrih znanstvenika i stručnjaka koji prihvate obradu pojedinih tema. Pri odabiru predavača nastoji se da budu zastupljena sva teološka učilišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Svatko tko je barem jednom bio na TPT-u u Zagrebu krajem siječnja mogao je zamijetiti da to nije samo razdoblje za slušanje predavanja nego još štošta. Kakvo je vaše razmišljanje o tome?

Kao što je već rečeno, ne dođu uvijek svi posjetitelji slušati predavanja na Teološko-pastoralnome tjednu. Mnogi imaju i pragmatične razloge. Dođu na dan-dva podmiriti svoja dugovanja, vidjeti što ima novoga na knjižnom tržištu, kupiti ono što je potrebno i susresti se s kolegama, poznanicima i prijateljima. Što reći na sve to? Istina je da to katkad sliči na veliki vašar, ali zar vašari ne prate sve naše vjerske sastanke: blagoslove, proslave zaštitnika župe, velike svetkovine? Čini se kao da i ovaj aspekt spada u život i njegovo normalno odvijanje. Vanjska proslava uvijek je povezana i s nekim oblikom „vašara“. To jednostavno nije lako odstraniti iz života jer odražava jedan vrlo važan aspekt života. Malo vašara zacijelo ne bi smetalo, ali ako se izgubi bit i smisao znanstvenoga skupa, dobiva se dojam kao da se gubi duša.
Ipak, mislim da je TPT prvenstveno pastoralno-znanstveni skup i da doista mnogi dođu samo poradi njega. Međutim, nije lako odbaciti i druge ciljeve koji jednostavno spadaju na ovu vrstu skupa. Problem nastaje onda kada onaj „vašarski dio“ daje ton i drugima tako da bi danas trebalo drukčije definirati ovo naše zajedničko okupljanje.

U posljednje vrijeme se sa ovoga skupa šalje brzojav Svetomu Ocu u kojemu se između ostaloga iskazuje vjernost Svetoj Stolici. Možete li nam reći od kada se ta praksa uvriježila u TPT-u ?

Doista se uvriježila praksa da se sa skupa uputi pismo pozdrava Sv. Ocu u kojemu se izvješćuje o temi i sudionicima ovoga skupa. Uloga takvoga obraćanja Sv. Ocu pokazuje da je potrebno pokazati povezanost i univerzalnost Crkve. To je osobito bilo važno u onome komunističkome režimu kad je svako okupljanje bilo suspektno. Mi to činimo rado i dostojanstveno, bez imalo uljepšavanja i dodvoravanja.

Može li se ustvrditi koji su plodovi dosadašnjih TPT-ova i što se planira za budućnost? Hoće li biti noviteta?

Što se pak plodova dosadašnjih TPT – ova tiče, to je teško utvrditi jer se ne radi o kvantitativnim nego o kvalitativnim vrijednostima. Dobiva se dojam da se pastoralni djelatnici s TPT-a vraćaju opušteniji, bolje raspoloženi, razdraganiji i zacijelo puno zadovoljniji. Treba ipak znati da mnogi napori ostanu zakopani ispod površine vidljivoga ili poprime neke druge oblike života. Ne treba zbog toga biti žalostan ni zabrinut, jer je prije svega važno naviještati Isusovu poruku o Božjem kraljevstvu i biti svjestan da svako zrno ne donosi uvijek očekivani plod. To ne znači da se ne treba truditi oko osvježavanja i obnove ovoga važnoga okupljanja svećenika i redovnika i tražiti nove načine posredovanja teoloških spoznaja. Naprotiv! Ta zadaća je od goleme važnosti.

Nema komentara:

Objavi komentar