četvrtak, 15. rujna 2016.

Zaručnički tečaj priprave za brak s aspekta socijalnog rada


Prema definiciji, zaručnički tečaj je crkvena priprava za kršćanski brak namijenjena isključivo vjernicima. Takvi tečajevi se održavaju kao oblik bliže i neposredne priprave zaručnika koji žele sklopiti sakrament ženidbe. U njoj sudjeluju različiti stručnjaci koji o bračnoj i obiteljskoj tematici govore u ime Crkve, u skladu s crkvenim naukom te na temelju vjerničkog iskustva... U ovom prilogu ćemo se osvrnuti na zaručnički tečaj priprave za brak s aspekta socijalnog rada, i to kroz obranjeni magistarski rad Josipe Crnogorac uz mentorstvo časne sestre prof. dr. Zdravke Leutar koja nam je i poslala materijale. 
 
Studij socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru pohađa veći broj studenata iz cijele BiH, ali i iz Hrvatske. Budući da je riječ o relativno mladoj znanstvenoj grani, uz domaći kadar koji je malo zastupljen, nazočni su profesori iz Zagreba te Njemačke. Kako je socijalni rad široko područje, tako studenti imaju čitavu lepezu zanimljivih tema koje obrađuju u svojim magistarskim radovima.
Našu pozornost privukao je rad pod naslovom Zaručnički tečaj pripreme za brak s aspekta socijalnog rada kojeg je 17. rujna na Sveučilištu u Mostaru, pod mentorstvom prof. dr. s. Zdravke Leutar i komentorstvom asistentice Maje Nižić, obranila Josipa Crnogorac.

Kakva su viđenja zaručničkog tečaja?

Pristupnica Crnogorac je u teorijskom dijelu svoga rada obradila povijesni razvoj zaručničkog tečaja priprave za brak i elemente kanonskog prava kršćanskog braka te se osvrnula na literaturu koja obrađuje brak i bračne odnose s interdisciplinarnog područja.
U drugom empirijskom dijelu prikazala je rezultate istraživanja koje je provela putem polustrukturiranog intervjua na 15 diplomiranih socijalnih radnika koji rade u struci, a i sami su prošli zaručnički tečaj. Intervjui su trajali oko 60 minuta, snimani su diktafonom te su kasnije transkribirani i obrađeni kvalitativnom analizom.
Pitanja su obuhvaćala njihova viđenja zaručničkog tečaja i korisne potpore prigodom stupanja u brak; koliko su stečena znanja i iskustva tečaja bila korisna u njihovu kasnijem bračnom životu; što bi preporučili kao osobe koje žive kršćanski brak i stručnjaci koji rade s problematičnim bračnim parovima i obiteljima te pitanju strukture i sadržaja na zaručničkom tečaju.
Kandidatkinja je dobila vrlo zanimljive rezultate i detaljno ih prikazala i razradila, a ovdje donosimo neke od njih.

Korisnost primjene tečaja na obiteljski život?

Prema istraživanju pristupnice Crnogorac, što se tiče korisnosti primjene na obiteljski i bračni život, postoji veliko nezadovoljstvo, točnije ne postoji uopće neka korisnost, nešto što bi moglo promijeniti sve.
U svojim odgovorima ispitanici su naveli da im je seminar zapravo ispunio samo duhovnu dimenziju, pomoć molitve u teškim trenutcima što nije loše, ali zapravo nedostaju konkretne životne situacije: ono što je život, stvarnost. Na pitanje koliko je zapravo seminar utjecao da se bolje upoznaju zaručnici, ispitanici su također navodili kako seminar nije imao nikakav utjecaj na njihovo bolje upoznavanje.
Tako jedan od odgovora glasi: „Meni tečaj nije pomogao, samo je produbio ono što sam već imala u sebi usađeno od svojih roditelja, Frame, duhovnih seminara, molitve, duhovnih knjiga, druženja s produhovljenim ljudima koji brak tumače kao najveću odgovornost pred Bogom (...) Kao što supružnici koji su godinama u braku kažu da se upoznaju cijeli život, tako i ja smatram da ni tečaj ni predavanja nisu dovoljna za upoznavanje partnera.

Preporuke o poboljšanju tečaja

Što se tiče konkretnih preporuka u svrhu poboljšanja tečaja, sudionici intervjua su naveli različite sugestije. Tečaj bi se mogao održavati češće kako bi bio manji broj sudionika u skupinama, koji bi mogli sjediti ukrug i na taj način biti više međusobno povezani. Također tečaj bi se mogao produžiti za jedan dan kako bi se mogla postavljati pitanja, organizirati radionice, slaviti sv. misu i na kraju imati zajedničko druženje.
Intervjuirane osobe su rekle kako su predavanja bila korisna, samo bi trebalo uvesti svjedočanstva bračnih parova, psihologa, soc. radnika i to bi upotpunilo „savršeni tečaj“ te više stručnjaka. Neki su tražili da gosti-predavači budu i osobe koje su uspjele izgraditi kvalitetan brak i one kojima to, nažalost, nije uspjelo.

Uloga socijalnih radnika

Kada je riječ o eventualnoj ulozi socijalnih radnika na seminaru priprave za brak, javljaju se različiti zadatci koje bi socijalni radnik mogao raditi. Prema intervjuiranima, socijalni radnik bi mogao držati predavanja iz obiteljske terapije, raditi radionice s polaznicima tečaja kako bi se bolje upoznali, što je interaktivno i zanimljivo, trebao bi govoriti o komunikaciji u braku, krizama, odgoju djece, dobrom roditeljstvu i suočavanju s ekonomskim krizama... Osobe iz centara za socijalni rad trebale bi govoriti zbog čega dolazi npr. do rastava, o braku u modernom društvu, ulozi supružnika, što ako bračni drug dođe do problematičnog ponašanja ili ovisnosti. 

Temeljita obnova zaručničkih tečajeva

Bitni zaključci istraživanja provedenog za potrebe magistarskog rada mnogostruki su, međutim valja istaknuti one najvažnije. Sudionici istraživanja, dakle, socijalni radnici, smatraju da je zaručnički tečaj vrlo lijepo zamišljen i strukturiran glede samih sadržaja i tematskih cjelina te je potrebna i korisna metoda u Crkvi, ali je njegova primjena jako formalna te je važna temeljita obnova, metanoia „zaručničkog tečaja“.
Uz vrlo važnu ulogu svećenika, potreban je uistinu interdiciplinarni tim i puno više interaktivnog rada zaručnika u radionicama i njihova dubljeg međusobnog upoznavanja kroz stjecanje odgovarajućih vještina i tehnika kako se nositi u kriznim situacijama u braku te je istaknuto viđenje važnosti socijalnog radnika kao stručnjaka koji posjeduje interdisciplinarna znanja, a u praksi se svakodnevno susreće s raznim kriznim situacijama vezanim uz brak i obitelj. Također je naglašena i važnost svjedočenja i iskustva bračnih partnera tijekom zaručničkog tečaja.

Nema komentara:

Objavi komentar