srijeda, 3. rujna 2014.

Don dr. Edvard Punda, profesor dogmatike na KBF-u u Splitu: Bog poznaje samo jednu vrstu odnosa, a to je ljubav


Korizma je polako na izmaku te se nalazimo u finišu preduskrsna vremena. Veliki tjedan je pred nama, a s njim i razmišljanja o Muci Isusovoj. Iako je središte kršćanske vjere uskrsnuće te se oko njega gradi teološki, liturgijski i pastoralni život Crkve, tjedan dana pred Uskrs razmišljamo o Isusovu trijumfalnu ulasku u Jeruzalem te muci koja je uslijedila, kao i o njezinoj refleksiji na ljudsku zbilju. Sugovornika na ovu temu našli smo u dr. Edvardu Pundi, profesoru kristologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu.
 

Don Edvard je rođen 1979., a za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je 2004. u Solinu. Na Papinskom sveučilištu Gregoriana godine 2007. postiže magisterij iz fundamentalne teologije pod vodstvom prof. Donatha Hercsika. Na istom sveučilištu završava doktorsku disertaciju o temi Vjera kod Terezije Avilske. Don Punda je bio od 2008. do 2011. asistent pri katedri Fundamentalne teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Trenutno je duhovnik Centralnog bogoslovnog sjemeništa i viši asistent na KBF-u u Splitu. Unatoč zgusnutu rasporedu na fakultetu te duhovnim vježbama, uspio je odgovoriti na postavljena pitanja o Velikom tjednu, muci, križu...


Poštovani dr. Punda, nalazimo se u preduskrsnu vremenu. Veliki tjedan se približava i s njim razmišljanja o Muci Isusovoj. Zašto je Bogu potrebna muka?

Bogu muka nije potrebna. Bogu ništa nije potrebno. Mi smo potrebiti Božje muke za nas. Tako bih najkraće sažeo dramu ljudske egzistencije koja se rješava u križu Isusa Krista. Veliki tjedan i događaji koje slavimo nisu izolirani događaji; oni su dio jednog šireg konteksta, velike i dinamične stvarnosti koja se zove povijest spasenja, a započinje poviješću odnosa Boga s čovjekom, dakle, već stvaranjem. Karl Barth je imao lijepu intuiciju kada kaže da je stvaranje izvanjska pretpostavka Saveza, ali je Savez nutarnja pretpostavka stvaranja. Dakle, Bog stvara u vidu odnosa. Povijest spasenja je povijest odnosa. Bog poznaje samo jednu vrstu odnosa, a to je ljubav. Kod čovjeka je od samog početka drukčije. Čovjek na ljubav ne odgovara (uvijek) ljubavlju. I to je činjenica. Mi to ne možemo zanemariti. Povijest odnosa ne poznaje hipotetskog čovjeka, ideju, nego stvarnog čovjeka, koji je stvoren iz ljubavi za ljubav, ali koji ne ljubi onako kako je ljubljen. Čovjek je ostvaren samo ako ljubi. Ako ne ljubi, onda kao da nije. Ne ljubiti, znači biti mrtav! To je posljedica onoga što teologija naziva istočni grijeh. Čovjek je rob vlastitih požuda, ne ljubi, živi u obruču smrti, i zbog toga se ne može suočiti sa stvarnošću. Bježi od nje jer bježi od Boga (Adam i Eva). Smrt je time postala trajno kretanje ljudske egzistencije. Zato smo mi potrebni Božje muke za nas: jer ne možemo sami pobijediti smrt! Poslanica Hebrejima Kristovu smrt na križu promatra upravo iz te perspektive: Krist je umro „da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu“. Ovo je objavljena antropologija. Samo Krist koji je svojom smrću zadao smrt našoj smrti – da se izrazim rječnikom istočne Crkve – može nas osloboditi od obruča smrti u kojem se nalazimo.

Na dan kad slavimo kraljevski Isusov ulazak u Jeruzalem, na svečan i radostan način, Crkva pred nas stavlja evanđelje Isusove muke. Koja je veza između Cvjetnice i križa?

Slavlje Cvjetnice je posebno po procesiji s palminim, odnosno maslinovim grančicama i čitanju Muke. No, samoj procesiji prethodi evanđelje o Isusovu ulasku u Jeruzalem gdje ga čekaju muka i smrt na križu, ali i uskrsnuće. Luka, primjerice, govori da je Isus uzašao u Jeruzalem prije svoje muke. Geografska pozadina pomaže razumjeti teološku istinu. Ulaskom u Jeruzalem započinje Isusov uzlazak, sve do konačnog trona na križu. Najprije slušamo o svjetini koja kliče Isusu Kralju, a poslije, u muci, o svjetini koja viče „Raspni ga, raspni“. Mi ne znamo jesu li isti ljudi vikali jedno i drugo. Možda se radilo o potpuno različitim ljudima. Ipak, te „dvije vike“ nesvjesno su ispovjedile jednu istinu: Isus jest kralj! Kada se tumači Isusovo kraljevanje s križa, uglavnom se, i s pravom, naglašava ljubav koju je imao prema nama i pobjeda uskrsnuća. Htio bih podcrtati još nešto: uzeti svoj križ, dati se razapeti – to je već istinsko kraljevanje! U tome smislu se može govoriti o „neopiranju“ koje nije puki pasivizam, nego ljubav shvaćena kao samonadilaženje. To može biti nova definicija kraljevanja. Isus se u svojem životu opirao samo onda kada su ga, poput Petra, pokušavali natjerati da odustane od križa, da ostane u sebi. Evo lekcije svima nama: bježeći od križa, ostajući u sebi, robovi smo nas samih... Dajući se razapet, uzimajući svoj križ, postajemo kraljevi! Zato i Cvjetnica i križ, u konačnici, izražavaju bit Uskrsa, pobjedu nad smrću, oslobođenje od svakog ropstva i istinsko kraljevanje s Kristom!

Koliko je križ uistinu prihvatljiv ljudskoj naravi, i je li križ potreban da bismo razumjeli ljubav?

Najprije bih rekao da je križ ljudskoj naravi potpuno neprihvatljiv. Međutim, Isus Krist nam je pokazao smisao križa. Potrebno nam je razmatranje Kristove muke kako bismo razumjeli Božju ljubav. Iako ljudi traže Božju ljubav, čini se da nam ne odgovara njezino stvarno očitovanje u križu: ljubav prema neprijateljima! Eto, to je potpuno neprihvatljivo ljudskoj naravi. Međutim, to je istina križa i objava Božje naravi, ali to je i poziv svakome čovjeku. Ako pogledamo na cjelokupnu poruku evanđelja, vidimo da križ nije bio odmak od Isusove zemaljske egzistencije u cjelini. Sve što je naučavao, u punini je ostvareno u križu. U križu je ostvaren nacrt novoga čovjeka o kojemu govori Govor na gori, a sažet je u pozivu: „Ne opirite se zlu!“ Naravno, ne radi se o pasivnu i nekritičkom mirenju sa zlom, ili zataškavanju zla. Isus je zlu gledao u oči i nije ga prikrio makar nije osuđivao one koji su mu zlo činili. Radi se o ne vraćati istom mjerom, oprostiti nanesenu uvrjedu, ljubiti svoje neprijatelje. No, do toga se ne može doći ni aktivizmom ni moralizmom. Takav čovjek se rađa isključivo iz Kristova križa. Može ljubiti samo onaj koji se daje razapeti!
A to konkretno znači ne mrmljati na teškoće, ne opirati se događajima života, u konačnici ne opirati se Bogu jer makar se ne vrši Božja volja, ipak ništa se ne događa izvan Božje volje. I to je sigurno jedno otajstvo, a jedina šifra za razumjeti ga jest križ. Križ je ključ razumijevanja povijesti! Zato možemo zaključiti sa svetom Terezijom Avilskom: „Uprite oči u raspetoga i sve će vam se činiti malo!“ (Zamak duše 7, 4, 8).

U evanđelju imamo opis susreta Isusa i bolesnika koji je dugo ležao bolestan. Kada ga Isus pita želi li ozdraviti, on ne odgovara da želi, nego se počinje jadati... Uzmimo primjer jednog bolesnika i potpuno zdrava čovjeka. Može li se netko tko ne pati, uživjeti u situaciju patnika i biti mu potpora?

Mislim da je taj bolesnik – riječ je o uzetomu koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina – više od jadanja nad svojom bolešću izražavao vlastitu bespomoćnost: „Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe.“ Zanimljiv je opis samoga ozdravljenja: „Kaže mu Isus: 'Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!' Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda.“ Sviđa mi se tumačenje otaca Crkve koji su u postelji vidjeli simboliku križa. Nosio je svoju postelju kao svjedočanstvo Božje ljubavi. Rekao bih da ga je pritiskanje postelje podsjećalo na Božji zahvat. Tako bi trebalo biti i s nama pod pritiskom križa.
Što se tiče pitanja može li se netko tko ne pati uživjeti u situaciju onoga koji pati, najprije bih rekao da nema čovjeka koji ne pati. Svaki čovjek trpi na ovaj ili onaj način. I oni koji kažu da nikada nisu trpjeli. Postoji doduše onaj koji bježi od patnje. Ovdje nam dobro mogu doći riječi kojima je sv. Terezija Avilska poticala svoje sestre: „Od onoga što je nužno, činite krjepost.“ Može zvučati utilitaristički, ali s obzirom na križ, mislim da se u tomu zapravo očituje Božja milosna ponuda. Svi trpimo, ali svi ne želimo ili ne znamo krjeposno trpjeti. Trpljenje se ne može izbjeći, ali može postati milosno iskustvo!

Što znači da je antropologija razumljiva samo u kristologiji? I koje je mjesto križa u tomu?

Sviđa mi se intuicija Karla Rahnera koji kaže da je Bog stvorivši čovjeka uspostavio „gramatiku“ svojeg samoočitovanja. Dalje će reći da iako čovjek može postojati bez da se Bog utjelovi, ipak ne bi mogao postojati ako ne bi postojala mogućnost utjelovljenja. Dakle, mogućnost utjelovljenja jest uvjet mogućnosti čovjeka. U utjelovljenju se pokazalo da je ljudska narav mogućnost Božjeg izricanja samoga sebe. I više: pokazalo se da antropologija može biti potpuno shvaćena samo u kristologiji. Drugi vatikanski koncil to će sažeti svojom vjerojatno najcitiranijom rečenicom: „Otajstvo čovjeka stvarno postaje jasnim jedino u otajstvu utjelovljene Riječi.“ Zato da bismo odgovorili na pitanje kakav je čovjek objavljen na križu, treba vidjeti što nam utjelovljena Riječ poručuje s križa.
Za razliku od Adama koji je htio biti kao Bog, Krist koji jest Bog, ne drži se svojega božanstva kao plijena, nego ga se odriče. Možemo reći da je Bog Bog upravo tamo gdje se odrekao svojega božanstva. To je logika ljubavi! Ljubav ništa ne želi zadržati za sebe! Zato je u križu u punini zasjala slika kakvu je Bog imao za čovjeka od početka: biće stvoreno iz ljubavi za ljubav. U tome smislu se može govoriti da križ u potpunosti odgovara ljudskoj naravi. Samo ona ljubav koja ne traži svoje, koja se u potpunosti dariva, može biti ljubav koja spašava. „Ljubav, ona je ili jača od smrti ili uopće nije ljubav. Ako se u Kristu pokazala jačom od smrti, pokazala se zato što je bila ljubav za druge!“ (Benedikt XVI.)

Govoriti o patnji čovjeka, to je normalno, ali govoriti o Kristu Bogo-čovjeku koji je patio, za neke je ljude apsurd. Što teologija kaže o tomu?

Mislim da se unutar ovoga krije jedna od najvećih hereza današnjeg vjernika. Teorijski svi prihvaćaju Isusovo čovještvo (čak i oni koji ne vjeruju), međutim, većina kršćana ne razumije stvarnost Isusova čovještva. Teologija to zna lijepo izraziti kada kaže da Isus nije samo homo perfectus, nego i perfectus homo. On nije samo savršeni čovjek (homo perfectus), u smislu da je savršenstvo čovještva, nego je i savršeno čovjek (perfectus homo), dakle njegovu čovještvu ništa ne nedostaje. Rodio se, disao, rastao, učio, jeo i pio, osjećao toplinu i hladnoću, umarao se i odmarao i, konačno, trpio udarce i padao pod njima, te umro. Naime, kao savršena čovjeka drži ga se kao supermana koji može što hoće i koji sve zna, ali je teško prihvatiti da je on savršeno čovjek, dakle čovjek kao i mi, da njegovu čovještvu ništa ne nedostaje. Skloni smo zamišljati Isusa kao Boga kojemu je, makar je bio čovjek, sve ljudsko bilo banalno, pa tako i sama smrt jer je znao da će brzo uskrsnuti. Zapravo, stvarnost je sasvim suprotna: nitko nije osjećao grozotu smrti kao Isus koji je punina života.
Mislim da se stoga može reći i da je Kristova bol bila najveća ikad pretrpljena. Najprije zbog činjenice da je onaj koji podnosi bol sami Bog čije je biće beskonačno. Bol se pretočila u beskrajni subjekt. Sigurno da su ljudska trpljenja kroz povijest, promatrajući izvana, nadišla ono što se događalo na Veliki petak. Krist nije materijalno podnosio sve boli (nije bio silovan, nisu mu ubili oca, majku…), ali je zbog potpune podvrgnutosti svojoj muci trpio spoznajući samu narav boli.
Teološki gledano, problem Kristove patnje na križu vezan je, između ostalog, uz pitanje Božje nepromjenjivosti. Kako može patiti Bog koji je uvijek isti, nepromjenjiv? Problem pred kojim se nalazi naš razum ne može se riješiti polazeći od ideje da se Bog ne može mijenjati. Teologija mora poći od činjenice da je Bog postao čovjek. Bog je i dalje Bog, makar je čovjek, dakle u sebi se nije promijenio. Nije promijenio ni ljudsku narav. Postao je subjekt ljudske naravi. E sada: Bog ne može patiti, ni narav ne može patiti, ali može patiti osoba, subjekt ljudske naravi. Zato se može reći da na križu pati Bog u ljudskoj naravi. Ili, ako bismo si dopustili malo igranja riječima, mogli bismo reći da ne pati Bog (u svojem božanstvu), nego pati Bog koji je postao čovjekom.

Što je križ na koji Isus poziva? Je li on samo simbol ili svekolika stvarnost, i kako ocjenjujete tendencije da se križevi izbace iz javnoga života?

Vidjeli smo da Bog u križu, na neki način poništava samoga sebe. Time pokazuje čovjeku da nositi križ nije tek moralni zahtjev, nego privilegirano mjesto oslobađanja egoističkih zahtjeva. Danomice uzimati križ, znači svaki dan iznova izlaziti iz egoizma, umirati samom sebi da bih živio Bogu i za druge. To je ljubav u dimenziji križa.
Krist nas nije oslobodio patnje, nego nam je omogućio da imamo život i unutar patnje. Križ nam je otvorio put usred patnje. Krist je učinio ono što mi nismo (bili) u stanju učiniti: ušao je u smrt!, ali ne da mi više nikada ne trebamo umrijeti, nego kako bismo iz dana u dan umirali sebi, „jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu“ (2 Kor 5,14-15).
Time se dotičemo onoga što se u kristologiji izražava idejom „repraesentatio“. Isus je naš zastupnik. Ali zastupnik ne znači zamjenik. Ono što je Isus Krist učinio, svi smo pozvani činiti. Zato je kršćanstvo nasljedovanje Isusa Krista.
Kao katolički svećenik, ali prvenstveno kao kršćanin koji svoj život želi temeljiti i razumijevati u svjetlu objavljene antropologije, svakako sam protiv tendencije da se križevi izbace iz javnoga života. Zato bih kao svojevrsni poticaj ovaj intervju završio riječima kard. Newmana: „Bože, daj da ne budemo od onih koji se 'opravdavaju pred ljudima' i 'ismijavaju' one koji propovijedaju težak nauk križa! Bože, daj da ne izvrćemo i ne ublažavamo njegovu svetu Riječ, ne tumačimo ju pogrješno po ljudsku, ne opravdavamo se od njezine strogosti i ne svodimo vjeru na neku običnu, svakodnevnu stvar; umjesto da razmišljamo o tomu što ona zapravo jest – otajstvena i nadnaravna stvarnost, različita od bilo čega drugoga što se nalazi na površini ovoga svijeta!“

Nema komentara:

Objavi komentar